O KLUBU

Začátek

V roce 1994 pár motorkářů z Brandýsa n.Labem/Staré Boleslavi a okolí začalo společně vyrážet na motorkářské srazy a podobné akce. Bylo 5 let po pádu „železné opony“ a moto scéna v ČR se snažila dohnat vše, co dřív nebylo možné organizovat. V roce 1995 tvořilo základ pro vyjížďky 5 stálých členů a několik kamarádů. Začala se rodit myšlenka na založení klubu. V té době již byly v ČR kluby, které měly jasno, jakou cestou jít. Byly to MC kluby.

Několik návštěv u těchto klubů pomohlo k získání potřebných informací. V zásadě šlo o to, rozhodnout se, zda se podřídit sice velmi přísným pravidlům MC scény, ale pak mít možnost využít i mnohé výhody z členství v „rodině“, nebo jít vlastní cestou bez závazků. Základní pravidla vypadala jednoduše. Vymyslet název klubu, uspořádat alespoň jednou ročně sraz nebo párty pro motorkáře, mít klubovnu a jezdit.

PIT BULLS CZECH MC Vznik klubu

V dubnu 1996 tedy vznikl motoklub PIT BULLS. Název Pit Bulls proto, že v té době většina členů psa tohoto plemene vlastnilo a obecně pro jeho vlastnosti obdivovalo. Tyto vlastnosti měly být vzorem pro členy klubu. Bylo vytvořeno první logo klubu a členové si vesty na zádech tímto logem označili. V hospodě byla pronajata místnost jako klubovna a v létě zorganizován 1. motosraz na Proboštských jezerech u Brandýsa n.Labem/staré Boleslavi Sešlo se asi 100 motorkářů a Pit Bulls získali první zkušenosti s organizováním takových akcí. Následující sezona 1997 přinesla nutnost opatřit si větší klubovnu, členů v té době bylo již 25. Tu získal klub pronájmem opuštěné staré vodárny, kterou vlastnilo město. Byla to betonová stavba, která dříve sloužila jako zásobník vody pro město. Bylo jasné, že než se „Vodárna“ bude moci nazvat klubovnou, bude to vyžadovat hodně práce a prostředků. V létě klub uspořádal na jezerech 2. motorkářský sraz, tentokrát již s velkou účastí. Pro prestiž klubu v okolí to mělo zásadní význam.

Klub na rozcestí

V roce 1997 došlo ke konfliktu se stávajícími MC kluby a ten potupně vyústil v nepřátelský postoj obou stran. V klubu se projevily rozdílné názory jak se mají Pit Bulls nadále profilovat.

Ačkoliv bylo jasné, že z nepřátelské pozice vstup mezi MC kluby bude těžký nebo dokonce nemožný, zůstalo 9 členů, kteří se rozhodli pro cestu MC. To znamenalo v podstatě začít od začátku, sundat označení klubu z vest a začít komunikovat a napravovat vztahy. Byl vytvořen po konzultaci ostatními kluby nový znak klubu, který jednou budeme moci nosit na zádech.

PIT BULLS CZECH MC Cesta k přijetí mezi MC kluby

MC kluby samozřejmě Pit Bulls vzhledem k situaci posuzovali velice přísně. Chtělo to zatnout zuby a ukázat, že na to máme. 3. sraz v roce 1998 dostal název „Howling“ a stal se pro příští roky tradiční akcí. Budovala se klubovna, pořádaly akce pro jiné kluby, jezdilo se pomáhat jiným klubům na jejich akce. Přidali se další kamarádi a postupně se stali členy klubu. Klub převzal většinu vyzkoušených a zavedených pravidel platících pro chod klubu a vše co s tím souvisí.

Pit Bulls MC

Na jaře roku 2000 se Pit Bulls konečně dočkali a klub byl přijat mezi MC kluby. Práce tím nekončí, naopak. Pit Bulls MC chtějí dokázat, že rozhodnutí MC scény bylo správné. Postupně bylo nutné pořídit lepší a spolehlivé motocykly vzhledem ke kontaktům s mnoha MC kluby v Evropě. Většina členů má motocykl Harley Davidson. Hodně práce bylo také nutné udělat pro vylepšení klubovny.

PIT BULLS CZECH MC Změna „barev“ 2007

V průběhu roku dochází k zásadní změně v historii klubu a tou je změna označení členů klubu. Tedy „barev“ neboli nový „rocker“ na zádech a nové všechny symboly s tím související.

Důvodem je podobnost dosud užívané barevné kombinace s označováním některých klubů v zahraničí, podporujících MC kluby, které tzv. „jedou jiným směrem“ než MC kluby, ke kterým patříme my. Vzhledem k tomu, že klub udržuje přátelské vztahy s mnoha MC kluby v Evropě a při výjezdech do zahraničí docházelo při setkání s neznámými MC kluby k nejasnostem, kam patříme, bylo nutné udělat tento krok.

„Barvy“ , které jsme dosud měli patří jednoznačně k historii klubu a období, kdy jsme je užívali má náš hluboký respekt. Bohužel v době, kdy vznikaly, neměli jsme my sami ani MC scéna v ČR té doby dostatek informací, abychom se tomuto problému vyhnuli.

V uplynulých letech klub udělal hodně proto, aby byl klubem silnějším, připravenějším a tedy oprávněně klubem hrdým a svébytným v rámci naší MC scény. Tím lépe a více může využít výhody, které členství v MC přináší.

PIT BULLS MC CZECH v jubilejním roce 2010

Tento rok jsme oslavili 10. výročí přijetí klubu mezi české MC kluby s právem nosit „barvy“. Klub má za sebou 14 let činnosti a určitě dosáhl výsledky, na které jsou všichni členové právem hrdi. I když několik členů v průběhu posledních let odešlo nebo bylo vyloučeno, dva přibyli a několik jich při snaze se stát členy neuspělo, jsme my ostatní spolu celé ty roky v neměnící se sestavě. Jsme tedy sehranou partou a to hodně znamená.

V souvislosti s předešlými odstavci ze života klubu v minulých letech jsme vyřešili základní věci, které jsme si předsevzali vyřešit. V první řadě jsme vlastníky klubovny a okolního pozemku, nikoli nájemci. To je zásadní změna a umožní nám to jí stále vylepšovat. Podařilo se zásadně zlepšit typy motocyklů jednotlivých členů, dnes převážně HD. Můžeme tedy jezdit v pohodě po celé Evropě, kde máme mnoho spřátelených klubů se kterými se navštěvujeme. Další zásadní změnou je změna místa pořádání srazu Howling. Léta pronajímaný areál se stal pro naší akci finančně nedostupný.Vzhledem k tomu, že Proboštská jezera byla „pojmem“ , najít srovnatelnou náhradu se jevilo jako téměř nemožné. Nové místo nedaleko odtud, Autokemp „Kačer“ v Ovčárech bylo nám i všem účastníkům srazu již 3x výbornou náhradou. I když se pořádání srazu stává stále obtížnějším z finančních i jiných důvodů, chceme tuto tradici a „vizitku“ klubu i nadále zachovat a tedy srazy pořádat. Letos tedy již 15. Howling opět proběhl. Ani nejhorší počasí za všech 15 let nás neodradí a příští , již 16. Howling opět bude. Zůstane nadále menším srazem zaměřeným na kvalitní program a otevřený všem motorkářům!